07 شه‌رحی سێ بنچینه‌كه‌ به‌شه‌كانی دوعا و په‌ناگرتن و فریادره‌سی وخۆدانه‌ پاڵ و شه‌فاعه‌ت

This quiz will evaluate your understanding of 07 شه‌رحی سێ بنچینه‌كه‌ به‌شه‌كانی دوعا و په‌ناگرتن و فریادره‌سی وخۆدانه‌ پاڵ و شه‌فاعه‌ت
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن