21 شه‌رحی سێ بنچینه‌كه‌ ، دووباره‌ كردنه‌وه‌ی كتێبه‌كه‌

This quiz will evaluate your understanding of 21 شه‌رحی سێ بنچینه‌كه‌ ، دووباره‌ كردنه‌وه‌ی كتێبه‌كه‌
پیمایش به بالا