دوره آموزش سوال های سه گانه قبر ، با شرحی مختصر و جامع ، پس از موفقیت در امتحان گواهی پایان دوره با امضای شیخ هیثم سرحان حفظه الله به شما داده خواهد شد (آماده است)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

بسم الله الرحمن الرحيم

پیشگفتار

همانا حمد و ستایش مخصوص الله است او را ستایش می نماییم و از درخواست کمک داریم و از او آمرزش می طلبیم و از گناهانمان و شر درونمان به الله پناه می بریم؛ کسی که الله او را هدایت کند گمراه کننده ای برای او نیست و کسی که الله او را در گمراهی قرر دهد هدایت دهنده ای برایش نیست و گواهی می دهم که هیچ معبود به حقی جز الله نیست و او یکی است و شریکی ندارد و گواهی می دهم محمد بنده و فرستاده اوست.

شیخ الاسلام و مجدد دعوت توحید امام محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان تمیمی؛ کنیه و لقب ایشان: ابو الحسین

در شهر العیینه در سال 1115 هجری متولد شد و در شهر الدرعیه در سال 1206 هجری وفات نمود.

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

شرح_کتاب-سوالهای-سه-گانه-قبر

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/13 Steps
پیمایش به بالا