Courses

مختصری سودمند از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم(در حال آماده سازی دوره)

× گذری کوتاه بر سیرت و شمائل رسول الله صلی الله علیه و سلم:به زبان فارسیمولف: دکتر هیثم سرحان حفظه‌الله، ، به زبان ساده نوشته شده که هر خواننده‌ای به راحتی با کم‌ترین همت می‌تواند این متن را بخواند و از زندگی و راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم بهره ببرد، …

مختصری سودمند از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم(در حال آماده سازی دوره) ادامه مطلب »

درس های مهم برای عموم امت (آماده است)

شرح‌متن دروس مهمه برای عوام امت:به زبان فارسی، مولف شیخ هیثم سرحان حفظه الله، و این‌متن شرح‌کتاب دروس مهمه شیخ بن باز رحمه الله می باشد، که در آن گزیده ای از علوم دینی مربوط به احکام فقهی‌، عقیدتی و اخلاقی گردآوری شده است و شایسته است همه مسلمانان از آن آگاهی پیدا کنند.که مولف …

درس های مهم برای عموم امت (آماده است) ادامه مطلب »

دوره آموزش سوال های سه گانه قبر ، با شرحی مختصر و جامع ، پس از موفقیت در امتحان گواهی پایان دوره با امضای شیخ هیثم سرحان حفظه الله به شما داده خواهد شد (آماده است)

بسم الله الرحمن الرحيم پیشگفتار همانا حمد و ستایش مخصوص الله است او را ستایش می نماییم و از درخواست کمک داریم و از او آمرزش می طلبیم و از گناهانمان و شر درونمان به الله پناه می بریم؛ کسی که الله او را هدایت کند گمراه کننده ای برای او نیست و کسی که …

دوره آموزش سوال های سه گانه قبر ، با شرحی مختصر و جامع ، پس از موفقیت در امتحان گواهی پایان دوره با امضای شیخ هیثم سرحان حفظه الله به شما داده خواهد شد (آماده است) ادامه مطلب »

پیمایش به بالا